Wednesday, May 30, 2007

ਨਾਰੀ- ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ

ਧਰਤੀ ਤੇ,
ਜੋ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾਰ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ
ਜੋ ਕੁਝ ਿਕਸੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਰਿਚਆ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ
ਨਾਰੀ ਆਪੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ
ਹਰ ਮੱਥੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਹੈ
ਨਾਰੀ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਹੈ
ਕੁੱਲ ਭਿਵੱਖ ਨਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ
Excerpts from Shiv Kumar Batalvi’s epic long poem “Loona”

Tuesday, May 29, 2007

The IT Life.............

The IT Life.............There are 2 people always next to you:

1 - The PM (Project Manager), giving a pleasant smile every time he sees you.

2 - The TL (Team Leader), busy in scheduling work for u ..... And busy in his world

In between its
you , who struggles with all the Bugs/ PR's/CR's/Issues.


The perfect picture is given below...... {Team leader --
U --PM}


.......... go down.......

Monday, May 28, 2007

ਪੰਜਾਬੀਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਰਗੀ,
ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਰਗੀ |

ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦੁਆ ਵਰਗੀ,
ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਰੀ ਖ਼ੁਦਾ ਵਰਗੀ |

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਬਾਬ ਵਰਗੀ,
ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਰੇ ਜਵਾਬ ਵਰਗੀ |

ਪੰਜਾਬੀ ਚਮਕਦੇ ਆਫ਼ਤਾਬ ਵਰਗੀ,
ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਵਰਗੀ,
ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਨੀਰ ਵਰਗੀ |

ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਗੀ,
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਹੜ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ |

ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ

Friday, May 25, 2007

ਵੱਿਲਕਦਾ ਪੰਜ਼ਾਬ

੧੮ ਮਈ,੨੦੦੭ ਦਿੱਨ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ !!! ਮੈ ਜਲਦੀ ਆਫਿਸ ਤੋ ਲਾਗਆਉਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ੨ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾ ਸੀ।ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀ ਆਈ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ !! ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋ ਕੀਤੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹੋਲ ਖਰਾਬ ਸੀ । ਸ਼ਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਪਿਸਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੁਨਾਮ ਵੱਿਚ 5-6 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ । ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਸੀ। ਕੀ ਕਸ਼ੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ? ਮਾਨਵਤਾਂ, ਮਾਨਵਤਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ,ਸ਼ਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾਂ ਜਿੱਸ ਦੀ ਦੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ਼ ਉਹ ਵਿੱਖਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਕਵਿਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
" ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇਕ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਉ।
ਪੁੱਠੇ ਰਾਸਤੇ ਪੈ ਗਈ ਦੁਨਿਆਂ ਸਿਧੇ ਰਾਸਤੇ ਪਾ ਜਾਉ " |

ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਵਿਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ੁਪਤਾ ਨਹੀ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਲਗਦਾਂ। ਲੱਕਾ ਤੋ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕੁੱਛ ਮਤਲਵੀ ਲੋਕਾ ਤੋ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰ ਕੇ ਖਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਬ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਲਫ਼ਜ ਯਾਦ ਆ ਗਹੇ ਹਨ।

"ਅੱਲਾ ਵਾਲੋ ਰਾਮ ਵਾਲੋ ਅਪਨੇ ਮੱਹਜਬ ਕੋ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਬਚਾ ਲੋ"

ਕਿਉ ?? ਆਖਰ ਕਦ ਤਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਦੋ ਤਕ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆ ਘਿਲੋਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦੇ ਰਹਇਣਗੇ। ੁਪਤਾ ਨਹੀ?? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾ ਨੇ ਧਰਮ ਵੰਡਤਾ,ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ!! ਪੰਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜ਼ਾਬਿਆ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ਼ ਗੁੱੜ ਵਾਗ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ।।।

Friday, May 11, 2007

ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ

ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ (Pyar Di Gal)
ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਲ
ਜਦ ਕਦੇ ਛਿੜਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ

ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦੈ
ਕਰਦਾ ਏ ਜਦ ਕੋਈ ਬਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ

ਝਾਂਜਰ, ਝੁਮਕੇ, ਲਾਲੀ ਤੇ ਕੱਜਲ
ਸਭ ਮਿਲਕੇ ਰਚਦੇ ਸਿੰਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ

ਅੱਖਾਂ ਚ ਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨ
ਹਾਏ ! ਓਹ ਤੇਰੇ ਇਜਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ

ਹਰ ਤਰਫ ਅੱਗਾਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਹੈ, ਚੀਕਾਂ ਨੇ
ਕੋਈ ਸੁਣਦੀ ਨ੍ਹੀ ਅਮਨ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ

ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ
ਜਾਨਣ ਕੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ।

ਗਲੋਂ ਲਾਓ ਏ ਕੌਮਾਂ,ਮਜਹਬਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ
ਆਓ ਕਰੀਏ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ

ਜਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵ

ਹਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਲਗਦੀ ਹੈ,
ਜਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ,

ਓਹਦਾ ਦਰਦ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਸਕਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ,

ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਜਾ ਮਿਲ ਆਉਂਦੇ,
ਚਾਹੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਸਮੁੰਰਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇ,

ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਬ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ,
ਜਦ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਯਾਰ ਹੋਵੇ....

ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ


ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ,
ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਾਧੇ ਨੇ ਪੜਾਇਆ,
ਇਸ ਚ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ

ਜਿੰਨੂ ਬੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਨਿਹਾਰਿਆ ਏ,
ਜਿੰਨੂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਗਾਰਿਆ ਏ,
ਜਿਸ ਚ' ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਏ,
ਜਿਸ ਚੋਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀਦਾਰ ਏ,
ਜਿਸ ਚੋਂ ਮਾਣਕ ਦੀ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿਲੀ,
ਜਿਸ ਚ' ਚਾਤਿ੍ਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਖਿਲੀ,
ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਟੋਹਰ ਨਵਾਬੀ ਏ,
ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏ।

Tuesday, May 8, 2007

Very Interesting

A new vacuum cleaner salesman knocked on the door on the first house
of the street. A tall lady answered the door.

Before she could speak, the enthusiastic salesman barged into the living
room and opened a big black plastic bag and poured all the cow droppings
onto the carpet.


"Madam, if I could not clean this up with the use of this new powerful
Vacuum cleaner, I will EAT all this s**t!" exclaimed the eager salesman.

"Do you need chilly sauce or ketchup with that" asked the lady.

The bewildered salesman asked, "Why, madam?"

"There's no electricity in the house..." said the lady


MORAL: Gather all resources before working on any project and committing
to the client...!!!

Difference Between Focus on Problems, and Focus on Solutions !!

When NASA began the launch of astronauts into space,

they found out that the pens wouldn't work at zero

gravity (Ink won't flow down to the writing surface).

In order to solve this problem, they hired Andersen

Consulting (Accenture today). It took them one decade

and $12 million. They developed a pen that worked at

zero gravity, upside down, underwater, in practically

any surface including crystal and in a temperature

range from below freezing to over 300 degrees C.and what did Russians do...........................

The Russians used a Pencil !!!So, learn to focus on solutions not on problems"If you look at what you do not have in life, you don't have anything"

"If you look at what you have in life, you have everything."